Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Odkupiciela Świata
 Parafia
Strona główna
Informacje ogólne
Historia
Jak trafić?
Kontakt
 Duszpasterstwo
Duszpasterze
Porządek Mszy św.
Kancelaria Parafialna
Plan pracy duszpasterskiej
  Grupy parafialne
LSO
Scholka dziecięca
KSM
PKS "Tęcza"
Schola młodzieżowa
Rada Parafialna
Parafialny Zespół Caritas
Kościół Domowy
Żywy Różaniec
Grupa o. Pio
Grupa Biblijna

WSPÓLNOTA KOŚCIOŁA DOMOWEGO

Domowy Kościół jest gałęzią małżeńsko-rodzinną Ruchu Światło-Życie, skupiającą małżeństwa sakramentalne. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego, katolickiego ruchu małżeńskiego Equipes Notre-Dame (END), który powstał we Francji w 1938 roku, w wyniku wspólnych poszukiwań i odkrycia przez ojca Henri Caffarela i kilka małżeństw, iż życie małżeńskie może być drogą do świętości, co po 30 latach potwierdził Sobór Watykański II jak też współczesna nauka Kościoła. Założycielem DK jest, podobnie jak całego Ruchu Światło-Życie, Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, przy współpracy z siostrą Jadwigą Skudro RSCJ, który od 1973 roku organizował rekolekcje dla rodzin. W tym też roku założył pierwszy krąg rodzin w Lublinie, który sam osobiście prowadził. Opracował ponadto niektóre dokumenty i materiały formacyjne, inne przejął z ruchu END. Od 1975 roku DK wydaje 2-miesięcznik "List do wspólnot rodzinnych Domowego Kościoła". W 1986 roku opracowany dokument "Zasady Ruchu Domowego Kościoła" został zatwierdzony przez Komisję Episkopatu Polski ds. Rodzin.

Znakiem DK są 2 greckie słowa "FOS"(światło) i ZOE (życie), wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. DK używa też znaku END - ikony Świętej Rodziny.

Celem Ruchu jest, poza indywidualnym zbliżeniem małżonków do Boga, pogłębianie duchowości małżeńskiej poprzez budowanie między nimi jedności małżeńskiej, uzdalniającej ich do realizowania katechumenatu rodzinnego i tworzenia prawdziwej komunii całej rodziny. Punktem wyjścia tej wspólnej drogi do świętości jest sakrament małżeństwa, poprzez który sam Chrystus dopełnia miłość ludzką darem miłości nadprzyrodzonej. To wspólne podążanie za Chrystusem jest dla małżeństwa ogromną pomocą, ale i odpowiedzialnością.

Formacja DK realizowana jest zarówno w oparciu o system pracy RŚ-Ż jak i END. 15-dniowa oaza rekolekcyjna jest tu wzbogacona o zagadnienia duchowości małżeńskiej, życie rodzinne i liturgię rodzinną. Podstawowa praca formacyjna odbywa się w rodzinie i na spotkaniu kręgu rodzin ( w oparciu o program END). Małżonkowie przyjmują i realizują zobowiązania, które pomagają otworzyć się bardziej na Chrystusa, kochać współmałżonka i być świadkiem miłości dla otoczenia. Są to: codzienna modlitwa osobista, małżeńska i rodzinna, regularne spotkanie ze Słowem Bożym, comiesięczny dialog małżeński, reguła życia i uczestnictwo w rekolekcjach formacyjnych. Na comiesięcznych spotkaniach kręgu ( 3-7 małżeństw) małżonkowie, gromadząc się w imię Chrystusa i z miłości do Niego, świadomi własnej słabości, wspomagają się wzajemnie w dążeniu do budowania w swoich rodzinach domowego Kościoła. Spotkanie takowe obejmuje dzielenie się życiem (przy herbatce), modlitwę ( spotkanie ze Słowem Bożym , tajemnica różańca) i formację ( dzielenie się realizacją zobowiązań, omówienie nowego tematu). Za przebieg spotkania, pracę formacyjną i wzrost duchowy uczestników jest odpowiedzialna para animatorska. Kapłan, obecny na spotkaniu, służy pomocą duchową i doktrynalną. Odpowiedzialność za Ruch na szczeblu kraju, diecezji, rejonu i parafii podejmują odpowiednio para krajowa, diecezjalna, rejonowa, animatorzy kręgu. Kapłani - moderatorzy lub opiekunowie- są doradcami duchowymi.

Ruch Domowego Kościoła zachęca swych uczestników do odpowiedzialności i podejmowania służby w Kościele i świecie, na pierwszym jednak planie stawia obowiązki budowania Kościoła domowego. Wzrastanie duchowe i wzajemne wspomaganie się we wspólnocie ludzi wierzących jest o wiele prostsze, a służba innym przynosi radość. Wspólnota jest otwarta na nowe pary małżeńskie, które chciałyby podążać do świętości drogą wskazaną przez Ruch Domowego Kościoła, modli się w tej intencji i oczekuje na tych, którzy chcieliby doświadczać w niej miłości Chrystusa.

 Galeria
Festyn Parafialny 2009
Dekoracje na Dzień Papieski
KSM działalność w parafii
KSM - Żurawina
Misterium - dzieci
Misterium - młodzież
 Nowe Tysiąclecie
Informacje ogólne
Kolejne numery
© 2009 by Cyber0n | Design by szablony.maniak.pl