Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Odkupiciela Świata
 Parafia
Strona główna
Informacje ogólne
Historia
Jak trafić?
Kontakt
 Duszpasterstwo
Duszpasterze
Porządek Mszy św.
Kancelaria Parafialna
Plan pracy duszpasterskiej
  Grupy parafialne
LSO
Scholka dziecięca
KSM
PKS "Tęcza"
Schola młodzieżowa
Rada Parafialna
Parafialny Zespół Caritas
Kościół Domowy
Żywy Różaniec
Grupa o. Pio
Grupa Biblijna

KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria Parafialna znajduje się obok Zakrystii.


Godziny urzędowania:

w ciągu całego roku:
 środa i piątek w godz. 16.00 - 17.00

w okresie wakacyjnym:
 sobota w godz. 9.00 - 10.00


Sprawy pogrzebu katolickiego załatwić można każdego dnia
bezpośrednio po Mszach Świętych.


WAŻNE!

Dokumenty niezbędne w Kancelarii parafialnej przy załatwianiu formalności związanych z przyjęciem Sakramentów i Sakramentaliów:

Dokumenty niezbędne do zapisania dziecka do Chrztu

 1. Akt urodzenia dziecka
 2. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią
 3. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z ich parafii zamieszkania, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi (kandydat na chrzestnego musi mieć skończone 16 lat życia i przyjęty sakrament bierzmowania)
 4. Świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka jeśli ślub był poza parafią


 5. Z kompletem dokumentów udajemy się do kancelarii parafialnej
Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małźeństwa
 1. Dowody osobiste nupturientów (osób mających zawrzeć związek małżeński)
 2. Świadectwa chrztu (do ślubu kościelnego) z aktualną datą wystawienia, jeżeli na świadectwie chrztu w uwagach nie ma informacji o przyjęciu sakramentu bierzmowania to dodatkowo świadectwo bierzmowania, z parafii w której sakrament był przyjęty
 3. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej
 4. Zaświadczenie uczestnictwa w katechezie przedmałżeńskiej z poradnią rodzinną
 5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego do ślubu konkordatowego (ważne tylko 90 dni) lub akt zawarcia związku cywilnego w USC


 6. Osobiste zgłoszenie się w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym ślubem
Dokumenty potrzebne przy załatwianiu Pogrzebu Katolickiego
 1. O śmierci należy powiadomić miejscowych duszpasterzy lub zarządcę cmentarza parafialnego przed załatwieniem wszelkich formalności w zakładzie pogrzebowym - wtedy bliższe informacje.
  Rodzina powinna zadbać o to, aby chory pojednał się z Bogiem przed śmiercią - nie odkładać przyjęcia sakramentu chorych na ostatnią chwilę bo jest to sakrament dla żyjących, umacnia w cierpieniu i toruje drogę do nieba.
 2. Akt zgonu z USC, po wpisaniu do księgi zmarłych w parafii do zwrotu, a także karta zgonu jako dokument konieczny do pochowania na parafialnym cmentarzu.
 3. Dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chorych.

Przepisy dotyczące fotografowania i filmowania w czasie sprawowania liturgii w Kościele Odkupiciela Świata we Wrocławiu (PDF)

 Galeria
Festyn Parafialny 2009
Dekoracje na Dzień Papieski
KSM działalność w parafii
KSM - Żurawina
Misterium - dzieci
Misterium - młodzież
 Nowe Tysiąclecie
Informacje ogólne
Kolejne numery
© 2009 by Cyber0n | Design by szablony.maniak.pl