Rzymsko-katolicka Parafia p.w. Odkupiciela Świata
 Parafia
Strona główna
Informacje ogólne
Historia
Jak trafić?
Kontakt
 Duszpasterstwo
Duszpasterze
Porządek Mszy św.
Kancelaria Parafialna
Plan pracy duszpasterskiej
  Grupy parafialne
LSO
Scholka dziecięca
KSM
PKS "Tęcza"
Schola młodzieżowa
Rada Parafialna
Parafialny Zespół Caritas
Kościół Domowy
Żywy Różaniec
Grupa o. Pio
Grupa Biblijna

SCHOLA MŁODZIEŻOWA

Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy,
Wykrzykujcie Bogu Jakuba!
Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie,
W harfę słodko dźwięczącą i lirę!


(Ps 81)


Muzyka kościelna będzie muzyką świętą, jeżeli będzie tworzona i wykonywana przez ludzi świętych, a przynajmniej przez tych, którzy szczerym sercem do tej świętości dążą. Pieśń będzie służyć wiernym jako forma modlitwy i tak ją będą wewnętrznie przeżywać, jeżeli sam twórca tej pieśni tak ją pojmował i przeżywał. (Ks. Stanisław Nowak, "Rola muzyki w liturgii", www.liturgia.wroclaw.pl).

Muzyka liturgiczna, która ma spełnić stawiane jej zadania - w myśl dokumentów Kościoła tymi zadaniami są: uświęcenie wiernych i oddanie chwały Bogu oraz zgodnie z nauczaniem Ojca św. zadaniem sztuki, w tym również i muzyki, jest uczynić rzeczywistość Bożą, duchową, niewidzialną bardziej postrzegalną, pociągającą, żeby ta muzyka mogła spełnić tak wyznaczone jej zadania, musi charakteryzować się określonymi cechami, przymiotami. Jaką ma być ta muzyka? Dowiadujemy się, że muzyka kościelna ma się odznaczać świętością oraz doskonałością formy. (Ks. Stanisław Nowak, Rola muzyki... dz.cyt.)

Zadaniem naszej scholi jest pomoc w śpiewie podczas Mszy świętej czy innych nabożeństw. Staramy się to realizować podczas Eucharystii odprawianej dla młodzieży i studentów w każdą niedzielę o godz. 18:00.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
  NA PRÓBY W NIEDZIELE O GODZ. 17.00 W SALCE MINISTRANCKIEJ. Galeria
Festyn Parafialny 2009
Dekoracje na Dzień Papieski
KSM działalność w parafii
KSM - Żurawina
Misterium - dzieci
Misterium - młodzież
 Nowe Tysiąclecie
Informacje ogólne
Kolejne numery
© 2009 by Cyber0n | Design by szablony.maniak.pl